KİTAPLARIM

Kitapta; Yaşamını dağlarda, yaylalarda geçiren konar-göçer çocukların yaşamı anlatılmaktadır. Gerçek yaşamdan kesitlerin yer aldığı; dünyaya yeni gelen minik kuzu, at sırtında yolculuk, nehre düşen kuzu, mağaraya giren eşek, kurt ve kartal yavruları, şiddetli yağmurda çadırlara Doluşan keçiler, dağlarda tek başına koşuşan atlar… gibi gerçek heyecan ve serüven dolu yaşamdan kesitler yer almaktadır. Görsel öğeler/çizimler, dil ve anlatım yönüyle ilköğretim çağı çocukların keyifle okuyabilecekleri bir kitap.

Kitapta, ailelerine destek olmak ve okul harçlığını kazanmak isteyen çocuklar; kendini kanıtlamaya çalışırken; karşılaştıkları güçlük ve tehlikeler göz önüne serilirken, diğer yandan önlerine çıkan fırsatları iyi değerlendirmeleri de sezdirilmektedir. Bu bağlamda; koşuşturma ve yorgunlukla gelen kazalar, doyasıya uyuyamam, yaşamın güçlükleri, okuyamamanın ezikliği, yarış ve eğlenceler… yer almaktadır. Kimi zaman kendini arkadaşının yerine koyarak (empati), kimi zaman işbirliğine giderek yaşamın gerçekleri göz önüne serilirken; bir çok çocuğun görüp fark edemediği sevinç ve güçlükler de sezdirilmektedir...

Zihnin sınırlarını zorlayan evrenin sonsuzluğu, büyük patlama sonrası oluşan galaksiler ve galaksilerin etrafını saran gezegenler ve bu gezegenler arasında yer alan 2.Dünya'ya yapılan yolculuk, karşılaşılan güçlükler ile dünyanın ikizi sayılan 2. dünyada olup biten serüvenler, bilimsel görüşler doğrultusunda anlatılmaktadır...

İnsan mutluluğu yakalayabilmek için birçok güçlüğe göğüs gererek yaşamını sürdürür. Kimi zaman güçlükleri mutluluğa dönüştürür, kimi zaman güçlüklerden yılarak; kader, şans nasip...gibi sözcüklerin arkasına sığınarak yeterli direnci gösteremez.Büküntü’de;
— Doğanın acımasız ve güçlüklerini aşmada gösterilen çabaları,
— Yaşanan aşk ve sevdayı,
— Barışa, inanç ve özgürlüğü ... sorgulamayı,
— Geçmişte yaşanan kısır siyasi çekişmeleri,
— Anadolu köylüsünün sorunları ve sorunlara yaklaşımı ve çıkmazlara tanık olacaksınız... Kitapta;
       Sonu görünmeyen, alaca karanlıktan aydınlığa doğru giderken; tehlike ve macera peşinde koşanların çevreye yaydıkları; korku, heyecan, ürperti gibi unutulmaz çağrışımlarla birlikte; yaşama sevincini kamçılayan güzel anılar yeniden hafızalara kazınmaktadır.
         Konusu büyük bir sülalenin geçmişten günümüze bıraktıkları acı, tatlı anılarla; şan-şöhret, mal varlığı gibi mirasları; dilden dile anlatılan hayal ile gerçek arasındaki yaşamların izi sürülürken; gelenek ve göreneklerdeki değişme ve gelişmelere dair önemli kesitler de yer almaktadır. 
      Kitabı okurken, kendinizi, aileniz veya yakından tanıdığınız birlerinin yaşamını bulacaksınız…
Masallar toplumlara mal olmuş; gerçek ile hayal, doğru ile yanlış, iyi ile kötü, güzel ile çirkin gibi değerleri; kimi zaman akıl yürütmeyle, kimi zaman kurnazlıkla, kimi zaman kaba kuvvetle, kimi zaman hoşgörü ve sevgiyle, kimi zaman gülmeceyle… yansıtır. Kitapta;

Yer alan masallar; kavga, çatışma, şiddet, baskıdan arındırılarak; barış, dostluk, işbirliği, sevgi, saygı, hoşgörü, arkadaşlık, yardımlaşma konularını ön plana çıkararak, heyecan veren; serüven, sevgi, komedi gibi olayları yansıtmaktadır.
Anadolu Masalları tüm dünya masalları içinde önemli ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Diğer şark (Doğu) ülkelerinde (İran, Azerbaycan, Hindistan, Pakistan, Afganistan…) anlatılanlarla benzeştiği gibi Anadolu’ya özgü temaları ve farklılıkları da içinde barındırmaktadır...
Kitapta; okul çağı çocukları yakından tanıyarak; onların gelişim özelliklerini, iletişim ilişkilerini, başarılı ve saygın birey olmalarını içeren bilgileri bulacaksınız.
 – Çocukların bedensel, sosyal ve zihinsel gelişimi (çoklu zekâ),
 – Çocuklarla iletişim kurma,
– Onlara sorumluluk kazandırma,
– Sorunlarının çözümüne yardımcı olma,
– Demokratik ilişkiler kurma,
– Başarılarını artırma,
– Okul ve meslek seçimine dair ipuçları…
Çocukların yarınına bugünden sahip çıkmalıyız.
Onların yarını için bu kitabı okumalıyız...

      Kitaptaki masallar; kavga, şiddet, baskı, kin, nefret gibi olumsuz örneklerden uzak; barış, dostluk, işbirliği, sevgi, saygı, hoşgörü, arkadaşlık, yardımlaşma gibi konuları ön plân çıkaran; macera, eğlence, gülmece gibi duygu ve düşünceleri içermektedir.
     Dünyanın dört bir yanında beğeniyle okunan; Ezop, Andersan, La Fonten…ile Anadolu’da anlatılan masallar yer almaktadır.
      Masallar iki bölümden oluşmaktadır.
      I. Bölüm; Okul Öncesi ve 7-8 yaş;
      II.Bölüm; 9 (dokuz) yaş üstü,
      Masallar yer almaktadır.
Bitişik El Yazılı, Okul Öncesi  ve 1. Sınıf Masal Kitapları
Hayvanlar Adası - seri 10 kitap
Bu serideki kitaplarla;
 Okul öncesinde çocuklara; basitten - karmaşığa, yakından - uzağa, bilinenden -  bilinmeyene doğru bir yol izlenerek… okuma, dinleme ve anlatma etkinliklerinin  geliştirilmesi öngörülmektedir.
 Kitapların son sayfasında yer alan anlama ve anlatma etkinlikleriyle;
-  Doğa ve doğadaki varlıklar ve özelliklerini tanıma,
-  Varlıklar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme,
-  Somut varlıklar aracılığıyla soyut kavramları yorumlayabilme,
-  Gözlemleri yorumlayabilme,
-  Düşünme yeteneklerini geliştirme,
-  Neden- sonuç ilişkisini sezme,
-   Sorun çözme yeteneklerini geliştirme gibi… çalışmalar yer almaktadır.
Bu Serideki Kitaplar:
Adadaki Hayvanlar – 1   
 Küçük Filler – 2
 Küçük Aslan – 3  
 Beyaz Ayı – 4
 Yaramaz Maymun -5
 Şımarık Kurt – 6
 Topal Karınca – 7
 Arılar Okulu – 8
 Küçük Kanarya- 9
Dinozorlar-10


    TİLKİNİN SERÜVENİ 
 

Tanıtım Yazısı :
         Tilkinin Serüveni serisi 10 kitaptan oluşmaktadır. Değişen 1. Sınıf yeni yazı programı (düz yazı) dikkate alınarak; renkli resimleme, yazı puntosuna (18) göre yeniden düzenlenmiştir. Serideki kitaplar, 1. ve 2. Sınıfta okutulacak kitaplardan oluşmaktadır.
     MEB Tebliğiler Dergisi, 23 Aralık 1991 tarih ve 669 sayısında yayınlanan Talim ve Terbiye Kurulunun 11.10.1991 tarih ve 660-9381 kararıyla ilkokul öğrencilerine tavsiye edilmiştir. İkinci Baskısı, MEB, 3683 Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi:1293 Çocuk Edebiyatı, ISBN 975.11.2208-2003, 5000 adet basılmıştır.
          Kitaplarda yer alan masallar bir atasözünden esinlenerek yazılmıştır.
      Seride hak etmeden kurnazlık yaparak başka hayvanlara zarar vermek isteyen ve daha sonra yaptıklarına pişman olan tilkinin başından geçen olaylar anlatılmaktadır.
Seride yer alan kitaplar;
-        Tilki ile Leylek
-        Tilki ile Karga 
-        Tilki ile Tavuk 
-        Tilki ile Keçi    
-        Tilki ile Ördek Yavrular
-        Tilki ile Yardımsever Hayvanlar
-        Tilki ile Ormandaki Hayvanlar
-        Tilki ile Köstebek
-        Tilki ile Ayı Yavruları
-        Tilki ile Kaplumbağa


Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

ÖZ GEÇMİŞ

MAKALELER

KİTAP FUARLARI & İMZA GÜNLERİ