Kayıtlar

Mart, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ÖZ GEÇMİŞ

Resim
Yahya TÜRKELİ
   Iğdır 1948 doğumlu, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, ‘Eğitim Bölümü Mezunu’ Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde 44 yıl görev yaptı.
     2013 Ocak ayında emekliye ayrıldı.
     Hizmetleri: İlkokul öğretmenliği,(8yıl) Sümerbank Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Memurluğu,(4 yıl) Rize, Gümüşhane, Kırıkkale, Ankara, Konya illerinde İlköğretim Müfettişliği, (18 yıl) Bakanlık Merkez Teşkilatında “İlköğretim Genel Müdürlüğümde Şube Müdürü (3 yıl) Daire Başkanlığı (2 yıl), APK (2 yıl) Uzman, İstanbul İli İlköğretim ve Eğitim Müfettişi (5 yıl), Ankara’da İl Eğitim Denetmeni (2) çalıştı.
    Meslek Yaşamındaki Etkinlikleri: Görevinde gösterdiği gayret ve çalışmalarından dolayı amirlerince verilmiş Aylıkla Ödül (1) ve Teşekkürleri (5) bulunmaktadır. Bakanlığın açtığı birçok hizmet içi eğitimi seminer ve kurslarına; kursiyer (8) ve öğretim görevlisi (11) olarak katıldı.
     MEB-ODTÜ Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği IV. Ulusal Matematik ve Fen Kongresinde “İlk…